Güvenlik Bilgi Formlarının oluşturulması ve yönetilmesi için eşsiz bir araç geliiştiriyoruz. SBLCore'un 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü indirin ve herhangi bir taahhüt altına girmeden deneyin.

UFI oluşturucu

KDV Numarası Girin

Formülasyon numarası

UFI'nizi oluşturun

Kendi yazılımınızla UFI oluşturmak ister misiniz? UFI Oluşturucu kaynak kodu: C# UFI Generator

Icon support

UFI Kodu

UFI veya benzersiz formül tanımlayıcı, 16 karakterden oluşan alfasayısal bir koddur. UFI'nin amacı, Toksikoloji Merkezine acil arama yaparken karışımın tanımlanmasını kolaylaştırmaktır.

Daha
Icon manual

UFI Kodu Oluşturma

UFI tanımlayıcısını oluşturmak için bir firma tanımlama numarası ve sayısal bir formül kodu gerekir. İstenen UFI kodu, bu bilgiler girildikten sonra üretilir.

Daha
Icon time

SBLCore kullanarak

SBLCore ile tek bir tıklamayla, gerekli UFI kodunu otomatik olarak yaratabilir ve PCN rapor dosyası oluşturabilirsiniz.

Daha

UFI kodu nedir ve nasıl çalışır

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1272/2008 Sayılı (AB) Yönetmeliğini değiştiren Komisyon Yönetmeliği (AB) 2017/542'ye göre yeni bir ürün etiketleme unsuru getirilmiştir. Bu, Eşsiz Formül Tanımlayıcısı (UFI) olarak adlandırılan alfasayısal bir koddur. Birleştirilmiş tanımlayıcı, 16 karakterden oluşur. UFI'nın amacı, Toksikoloji Merkezlerine acil aramalar yaparken ürün tanımlamasını basitleştirmek ve zehir merkezlerine sağlanan bilgilerle piyasaya sürülen ürün (karışım) arasında açık ve anlaşılır bir bağlantı kurmaktır. PCN portalı (Poison centres notificationi) 2021'den beri bilgi sağlamak için kullanılmaktadır.

Icon organization

Kim bildirimde bulunmak zorundadır?

Ürünü UFI kodu ile etiketleme ve PCN'ye rapor verme yükümlülüğü temel olarak ithalatçılara ve alt kullanıcılara aittir.

  • Ürünleri Avrupa Topluluğu dışındaki ülkelerden mi ithal ediyorsunuz?
  • Orijinal ürünü sulandırıp kendi adınızla yeni karışımlar üreten bir şirket misiniz?
  • Karışımları karışımlardan mı elde ediyorsunuz yoksa ürünün formülüne veya etiketine müdahale ediyor musunuz?

Bu durumda, UFI üretmek ve ardından bu bilgiyi bildirimin bir parçası olarak zehir merkezlerine iletmek zorundasınız. Ayrıca, hazır karışımlar satın alan ve daha sonra bunların adlarını değiştiren şirketler, ürünü, satın alma karışımlarının orijinal UFI'si ile birlikte yeni bir isim altında bildirmelidir. Buna mukabil, ürünleri sadece tekrar satan ve ürünün formülüne veya etiketine müdahale etmeyen distribütörler bu yeni yükümlülüklerden muaftır.

UFI oluşturmak için gerekenler

UFI oluşturmak için, şirketin tanımlama numarası ve sayısal formül adı verilen sayısal ürün tanımı gereklidir. Formül kod numarası 0 ile yaklaşık 268 milyon arasında herhangi bir sayı olabilir. Şirketler, karışıklığı ve kod çoğaltılmasını önlemek için sürdürülebilir bir ürün numaralandırma formu seçmelidir. Şirketinize tanıtmış olduğunuz mevcut ürün kod sistemini, reçete kodları veya ürün grupları gibi veya EAN kodunun bir parçası olarak kullanmak mümkündür.

Icon todo
UFI and the New Notification System

SBLCore yazılımının kullanılması

Bu yeni edinilen görevlerle ilgili işi basitleştirmek için, SBLCore yazılımı, gerekli bilgileri (şirket kimliği ve formül kodu numarası) girdikten sonra ihtiyaç duyulan UFI kodunu üretebilir. Aynı zamanda, Güvenlik Bilgi Formunda yer alan verilere dayanarak, yeni ECHA portalına raporlama için bir PCN formatı oluşturur. Kodun benzersizliğini sağlamak ve diğer şirket kodlarının tekrarlanmasını önlemek için, şirket kimlik numarası kullanılır. İlave olarak, şirketler rapor edilen karışımların formülüne ilişkin bilgilerin kodunu çözme (decoding) konusunda endişelenmek zorunda kalmazlar, bu bilgiler sadece acil durumlarda, acil yardım sağlamak üzere zehir merkezlerine verilir. Yazılım ayrıca PCN portalının gerektirdiği zorunlu bilgilerin yerleşik kontrolünü de içerir. Doğrulamalar yardımıyla karışımın başarılı bir şekilde bildirilmesi için gereken hataları veya eksik bilgileri kullanıcıya bildirir.

UFI Görünümü ve Sunumu

UFI gerçekte nasıl görünüyor ve nasıl sunulması gerekiyor? "UFI" kısaltması evrensel olduğundan tüm Avrupa Birliği dillerinde değişmeden kalır. Ayrıca kodun kendisinden önce gelir. UFI ayrıca etiket üzerinde listelenmelidir. Bunu sunmanın iki yolu vardır:

UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3
UFI: U910-D0V9
D00J-R9D3

2025 yılı başında insan sağlığına veya fiziksel etkilerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılan tüm ürünlerin etiketlerinde bu kodun zorunlu olması gerekecektir. Ayrıca bir PCN dosyası şeklinde PCN sistemine yapılan bildirimin bir parçası olarak Güvenlik Bilgi Formundaki diğer bilgilerle birlikte hareket eder. Tehlikeli olarak sınıflandırılmayan veya sadece çevresel tehlikeler olarak sınıflandırılan ürünlerin UFI'ye sahip olmaları ve bildirilmeleri zorunlu değildir. Ancak, zehir kontrol merkezi ile acil çağrı merkezi arasında olası iletişimi kolaylaştırmak için kodun ve müteakip bildirimin kullanılması önerilir.

Icon tag
Icon study

Bildirim dahilinde gerekli bilgiler

Bildirim için gerekli olan bilgi, mevcut sisteme kıyasla genişletildi. Örneğin, şimdi tam bir kimyasal formül gerekir; bu, hem tehlikeli hem de tehlikesiz olarak sınıflandırılan bileşenleri, ambalajın türünü ve boyutunu, uyumlaştırılmış Avrupa Ürün Sınıflandırma Sistemine (EuPCS) göre ürün kategorisini, tehlike bilgilerini, etiketleme elemanlarını, toksikolojik bilgileri ve fiziko-kimyasal özelliklerle ilgili bilgileri ifade eder.

Bildirim zorunluluğu ve ne zaman yürürlüğe gireceği

Bildirim tarihi, ürünün kullanımına bağlı olarak değişir. Tüketici kullanımı için bu tarih 1 Ocak 2020, profesyonel kullanım 1 Ocak 2021, endüstriyel kullanım amaçlı karışımlar için 1 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında herhangi bir değişiklik yapılmayan ulusal yasal mevzuata göre halihazırda kayıtlı olan ürünler için ilgili bildirim, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yürürlükte kalır. 1 Ocak 2025’ten sonra, piyasadaki tüm karışımlar, 2017/542 (EU) sayılı Komisyon Tüzüğü Ek VIII’nin yeni gerekliliklerine uygun olarak kaydedilmelidir.

Icon date-to

Ek VIII kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için nasıl hareket edilmelidir:

1
Her bir karışımın istenen aralıkta (0 ile 268.435.455 arasında) farklı bir sayıya sahip olduğu karışım numaralandırma sistemi oluşturun.

Numaralandırma sistemi isteğe bağlıdır, örneğin mevcut kurumsal kodlama sistemi ve reçete kodları ile EAN kodunun bir kısmı kullanılabilir, aynı formüle sahip bir ürün grubu için UFI oluşturulabilir, ancak sürdürülebilir bir numaralandırma sisteminin seçilmesi ve karışımların formül sayısının tekrarlanmamasının sağlanması gerekir.

Ürün numaralandırmanın sürdürülebilirliği, sayesinde ürünün formül numarasını her zaman bulabileceğiniz SBLCore yazılımıyla sağlanır.
2
Sayısal formül kodları seçildikten sonra, SBLCore'u kullanarak her bir ürün için UFI oluşturun, bunun için UFI web üreteci de kullanabilirsiniz.
Kodu oluştururken, Ürün Kategorisini belirtin (Avrupa Ürün Sınıflandırma Sistemine dayalı EuPCS olarak adlandırılır).

3
ECHA ajans portalına rapor vermek için yazılımı kullanarak PCN dosyası oluşturun, bu dosya daha sonra ECHA Submission portalına kaydedilmelidir.

Check


SBLCore'un çalışması

 

Kısa videomuzda size şunları göstereceğiz:

  • yazılım ile birlikte verilen, tehlikeli maddelerin veritabanı
  • yeni bir güvenlik bilgi formu oluşturulması
  • otomatik sınıflandırma kullanımı
  • otomatik doldurma işlevi
  • güvenlik bilgi formunun görüntülenmesi ve dışa aktarılması
  • etiket ve etiket sayfası oluşturma
  • güvenlik bilgi formunu birden fazla dile çevirme
SBLCore'un çalışması
 

First Steps in SBLCore
First Steps in SBLCore

Contact List
Contact List

Backup
Backup

New Substance
New Substance

Safety Data Sheet
Safety Data Sheet

Translating
Translating

İfadeler
İfadeler

Labels
Labels

Custom Label Templates
Custom Label Templates

Deterjanlar
Deterjanlar

Classification calculation
Classification calculation

Classification Balance
Classification Balance

Substance Database
Substance Database

Tips and Tricks
Tips and Tricks

ECHA Substances
ECHA Substances

SBLCore Blue subscription
SBLCore Blue subscription

PCN without SDS
PCN without SDS

PCN access settings incl. S2S
PCN access settings incl. S2S